Conacul Ion Pillat, azi Centrul cultural pastoral misionar Miorcani

Poetul Ion Pillat, recunoscut ca unul de modă veche și viță nobilă și apreciat mai ales pentru volumul „Pe Argeș în sus” din 1923, și-a petrecut copilăria în vecinătatea Darabaniului. Ani mai târziu s-a mutat cu totul la Miorcani, de unde administra treburile județului Dorohoi, al cărui președinte de consiliu era. Ion Pillat a publicat aproape 20 de volume de poezie și a editat altele (pentru Macedonski și Bacovia). Conacul datează din 1830.

Proprietar actual: Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Centrul Cultural Pastoral – Misionar “Ion Pillat” din Miorcani (inexistent)

Poziția geografică. Comuna Rădăuți – Prut este situată în partea de nord a judeţului Botoşani, la intersecţia mai multor drumuri, fiind un important nod rutier și punct vamal (prin podul rutier Rădăuţi Prut – Lipcani) cu Republica Moldova. Aici se poate ajunge pe DN 29 A Dorohoi – Rădăuţi Prut, sau pe DN
24 C Ştefăneşti – Rădăuţi Prut, care trece prin Miorcani, drum național neasfaltat pe sectorul Manoleasa – Rădăuți Prut. Pe DJ 282, Săveni – Rădăuți Prut, după Coțușca, se desprinde un drum recent asfaltat care iese la Miorcani, drum care taie înșeuarea de la obârșia pârâului Ghireni. Satul Miorcani este așezat la o distanţă de cca 800 m de râul Prut si la o depărtare de 5 km S-E de reședința comunei, Rădăuți – Prut.

Istoric. Satul Miorcani este așezat pe vechiul drum comercial domnesc denumit „Calea Hotinului”, rută care trecea Prutul pe la Rădăuti-Prut și se continuă spre Ștefănești și Iași [9]. Moșia Miorcani era în proprietatea lui Alexandru Șuțu la 1864, arendaș fiind Nicu Vizitiu Pillat, bunicul poetului Ion Pillat. Arendașul devine ulterior proprietarul moșiei Miorcanilor, pe care a lăsat- o apoi moștenire celor doi fii ai săi: Gheorghe Pillat și Ion N. Pillat ( tatăl poetului Ion Pillat). Ion N. Pillat, a construit pe moşia de la Miorcani un conac, pe ruinele vechilor construcții boierești care datau din anii 1830 – 1833. Pe la 1870, împreună cu fratele său, Gheorghe, au ctitorit biserica din Rădăuți-Prut . În 1913, moșiile Rădăuți-Prut și Miorcani erau în proprietatea lui Ion N. Pillat. . Administrarea moșiei era făcută de Ion N. Pillat și de fiul său, cunoscut mai ales ca poet și politician. Poetul Ion Pillat (1891-1945) a avut și o carieră politică, fiind ales vicepreședinte al Adunării Deputaților în 1934 și 1937.

În 1944, întreaga moșie a fost devastată de armata de ocupație sovietică, care au tăiat copacii pentru a face un parc de tancuri, iar cărțile și bunurile familiei au fost arse, împrăștiate prin sat sau trecute peste Prut.

După moartea poetului conacul a rămas moștenire fiului său, Dinu Pillat, care nu a apucat să se bucure de moștenire. În anul 1948, regimul comunist a naționalizat imobilul și l-a transformat într-o secție a spitalului Dărăbani. Între anii 1951 – 1995 spitalul rural din Miorcani, găzduit de fostul conac Pillat, a asigurat asistenţă medicală populației din zonă. În 1987, în anexele fostului conac, s-a amenajat la cererea familiei un mic muzeu, în care se regăseau câteva din obiectele personale ale poetului. Micul muzeu s-a desființat între timp, practic el a fost distrus de neglijența autorităților post-comuniste, în 2001!

În încercarea de a salva conacul de la distrugerea lui totală, Monica Pillat împreună cu mama ei, Cornelia Pillat, au dat spre administrare, în anul 1995, întregul domeniu, inclusiv livada, curtea boierească şi pădurea din afara localităţii (10 hectare de teren, dintre care 3,8 ha intravilan, situat în jurul clădirilor conacului, şi 6,2 ha de pădure, pe malul râului Prut) Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Actul de donație s-a încheiat în vara anului 2002 între moștenitoarele familiei Pillat și Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, prin IPS Daniel Mitropolitul Moldovei, fixându–se acolo și înființarea unui Centrul Cultural Pastoral – Misionar “Ion Pillat din Miorcani”, precum și amenajarea unei expoziții permanente Ion Pillat, a unei biblioteci, a unei tabere de creație, care să promoveze activități cu specific ecumenic. Din păcate, nenumăratele apeluri ale familiei nu au reușit să impresioneze fețele bisericești, conacul stă să cadă, fapt constatat la fața locului și de noi, iar planurile stipulate în actul de donație nu mai au nicio conotație culturală.

Încăperile conacului găzduiesc utilaje de tăiat lemn, o masă de ping – pong, stive de scânduri proaspăt tăiate, depozite de nimicuri… Am văzut și fosta ghețărie care, cândva, funcționa cu gheață tăiată din albia Prutului. Conacul Ion Pillat se află pe Lista Monumentelor Istorice la pozitia cod LMI 2004 BT-II-m- B-01998.

Parcul dendrologic. Ocupă o suprafață de 7 ha pădure și teren agricol, bine împrejmuit, cca 30% din gardul inițial din piatră a fost refăcut, iar cele trei intrări la conac sunt amenajate, din care una străjuită de o alee cu castani seculari. Pădurea de lângă conac cuprinde un mic arboret de stejari seculari, situat la intrarea dinspre sud-vest, câțiva paltini și ulmi seculari diseminați prin pădurea de versant, în mare parte ruderalizată cu fel de fel de arbori și arbuști autohtoni. S-au reamenajat iazul și un izvor de vale cu o troiță.

Sursa: Itinerarii istorico – geografice: castele și conace boierești din județul Botosani
Poza: Botosaninews.ro

 

Localitatea: Com. Rădăuţi-Prut
Coordonate GPS: 48.204540, 26.850608
Harta
loading