Rezervația de la Stânca – Costești

Rezervaţia de la Stânca-Costești se caracterizează printr-o extraordinară complexitate geogoligcă şi floristică. Este situată în subzona de silvostepă a Câmpiei Moldovei şi are forma unui „pinten” calcaros, alcătuit din depozite de luturi loessoide cuaternare şi cunpscut sub numele de „Casa Doamnei”. Acest recif carstic pitoresc adăposteşte o plantă termofilă foarte rară, Schivereokia podolica. Pentru această specie, staţiuna de la Stânca Costeşti reprezintă limita vestică a areasului său mondial. Menţionăm şi rezervaţia naturală de tisă (Taxus baccata) de pe Dealu Mare – Tudora.

Localitatea: Orașul Ștefănești, Com. Răchiţi
loading