Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani – zilnic la dispoziţia turiştilor

UAT Municipiul Botoşani a finalizat implementarea proiectului „Crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani” (CNIPT), cod SMIS 37650. Proiectul a fost derulat, pe o perioadă de 16 luni, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”. Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organism Intermediar este Autoritatea Naţională pentru Turism, prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Botoşani a fost deschis oficial în data de 18.08.2014, ca structură subordonată Consiliului Local Botoşani. Amenajat în Centrul Istoric al Municipiului Botoşani, în Piaţa 1 Decembrie, nr. 4, CNIPT Botoşani stă la dispoziţia turiştilor zilnic, de luni până duminică, între orele 09.00 şi 17.00. Pentru operaţionalizarea sa, au fost create cinci locuri de muncă.

În cadrul proiectului au fost de asemenea achiziţionate dotările interioare şi exterioare ale Centrului şi a fost realizată o bază de date cu informaţii turistice (structuri de cazare şi alimentaţie publică, oportunităţi de agrement, obiective specifice turismului religios, etc) disponibilă în limbile română, engleză, franceză şi germană. Aceste informaţii sunt puse la dispoziţia publicului larg şi prin intermediul portalului web www.visitbotosani.ro, realizat în cadrul proiectului.

This entry was posted in Noutati.
loading