Casa Ankele

Casa Ankele, construită în anul 1836, este una dintre casele reprezentative pentru Centrul Istoric al municipiului Botoșani.

Carol Ankele, unul dintre cei mai bogați negustori armeni din Botoșani în perioada interbelică, a avut aici un magazin universal de mașini agricole și un atelier mecanic. Magazinul era cel mai mare din oraș și avea la vânzare mărfuri de fabricație germană dintre cele mai variate: mașini agricole și industriale, automobile, piane, patefoane și arme.

Casa Ankele prezintă un real interes din punct de vedere arhitectural deoarece este realizată într-un stil de natură romantică și este caracterizat printr-o subliniere a volumelor și a coronamentului care delimitează acoperișul și care sugerează ziduri de protecție.

Clădirea este dispusă pe două nivele și are formă cubică. Construită pe colț, Casa Ankele este vizibilă de ambele căi pietonale ale Centrului Vechi.

Caseta clădirii are o bază octogonală regulată, suprapusă peste o alta cu colțurile „rotunjite” susținând o cupolă, urmărind arhitectonic turla unei biserici. Caseta acoperișului este învelită în tablă groasă cu ornamente din fier grele, nemțești și are pe frontspiciu un grup statuar ce întruchipează doi îngeri care țin în mână un disc cu blazonul familiei Ankele. La baza acestei cupole este gravat numele proprietarului, C. Ankele.

Etajul are camerele cu vederea la stradă și sunt așezate simetric la cele două fațade, cu câte opt ferestre pe fiecare latură a clădirii, iar la patru dintre acestea find construit câte un balcon de zidărie. Camera de pe colț este un sacnasiu cu baza în arc de cerc și cu ferestre largi. Ferestrele au pilaștri mărginiți la exterior de ancadramente (acest tip de ornamente este unic în Botoșani).

loading