Aria de protecţie specială avifaunistică Iazurile de pe valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi, teritoriul Concești

Suprafaţa totală a sitului protejat este 2512,1 ha, repartizată în teritoriile a 12 unităţi administrativ-teritoriale de bază: com. Conceşti, com. Cordăreni, oraşul Darabani, com. Havârna, com. Hăneşti, com. Hudeşti, com. Mileanca, oraşul Săveni, com. Ştiubieni, com. Ungureni, com. Vlăsineşti, com. Vorniceni. Dintre acestea, două comune sunt în FLAG, fiecare cu câte 4%, respectiv 8% din total suprafața sit, și anume comuna Hănești și comuna Vlăsinești.

Iazurile de pe valea Ibănesei – Bașeului – Podrigăi alcătuiesc o zonă protejată (arie de protecție specială avifaunistică – SPA), situată în județul Botoșani, pe teritoriile administrative ale comunelor Havârna, George Enescu, Concești, Mileanca și Ungureni

Localizare

Aria naturală se află în partea central-nordică a județului Botoșani (în Câmpia Moldovei), în imediata apropiere de drumul național DN29A care leagă municipiul Dorohoi de localitatea Rădăuți-Prut].

Descriere

Zona a fost declarată Arie de Protecție Specială Avifaunistică prin Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 24 octombrie 2007 (privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România)și se întinde pe o suprafață de 2.705 hectare.

Aria protejată reprezintă o zonă naturală (încadrată în bioregiunea continentală) în nordul Podișului Moldovei (în Câmpia Jijiei) ce asigură protecție și conservare, precum și condiții de hrană, cuibărit și viețuire pentru mai multe specii de păsări migratoare, de pasaj sau sedentare.

Biodiversitate

Situl Iazurile de pe valea Ibănesei – Bașeului – Podrigăi prezintă o arie naturală cu o gamă diversă de specii avifaunistice și mai multe clase de habitate (râuri, lacuri, mlaștini, turbării, pășuni, culturi și terenuri arabile)

Specii de păsări

Stârc roșu (Ardea purpurea)

În arealul ariei protejate sunt semnalate mai multe specii de păsări, dintre care: stârc cenușiu (Ardea cinerea), stârc roșu (Ardea purpurea), barză albă (Ciconia ciconia), rață pestriță (Anas strepera), rață mare (Anas platyrhynchos), rață sulițar (Anas acuta), rață cârâitoare (Anas querquedula), erete de stuf (Circus aeruginosus), rață mică (Anas crecca), erete vânăt (Circus cyaneus), bătăuș (Philomachus pugnax), prundașul gulerat mic (Charadrius dubius), rață-roșie (Aythya nyroca), fâsă de câmp (Anthus campestris), pescăruș argintiu (Larus cachinnans), fluierarul cu picioare roșii (Tringa totanus), cufundar polar (Gavia arctica) sau cufundar mic (Gavia stellata).

Căi de acces

  • Drumul național DN29A pe ruta: Suceava – Dorohoi – drumul județean DJ293 pe ruta – Dumeni – Havârna.

Localitatea: Concești
Coordonate GPS: 48.162905, 26.621933
Harta
loading