Aria de protecţie specială avifaunistică Iazurile de pe valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi

Aria de protecţie specială avifaunistică Iazurile de pe valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi se întinde pe o suprafață de 2.705 hectare. Aria protejată reprezintă o zonă naturală (încadrată în bioregiunea continentală) în nordul Podișului Moldovei (Câmpia Jijiei) ce asigură protecție și conservare, precum și condiții de hrană, cuibărit și viețuire pentru mai multe specii de păsări migratoare, de pasaj sau sedentare.

Localitatea: pe teritoriile administrative ale comunelor Havârna, George Enescu, Concești, Mileanca și Ungureni
loading