Aria protejată Vorona

Aria naturală „Vorona” se află în apropierea municipiului Botoşani, în bioregiunea continentală a nord-vestului Podișului Moldovenesc şi are o suprafață de 381 hectare. Situl reprezintă o zonă naturală (păduri de foioase), ce conservă un habitat natural de tip „păduri dacice de stejar și carpen” și protejază specii importante (eurasiatice, europene și circumpolare; alpino-carpatice, alpino-boreale și atlantice; dacice și balcanice) din flora Moldovei. Se remarcă prin prezenţa speciei papucul doamnei (Cypripedium calceolus).

La baza desemnării sitului se află specia floristică enumerată în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică): papucul doamnei (Cypripedium calceolus)care vegetează alături de: gușa porumbelului (Silene vulgaris), gențiană (Gentianella ciliata), brustur-negru (Symphytum cordatum), breabăn (Cardamine glanduligera), lumânărica pământului (Gentianella asclepiadea), sor-cu-frate (Melampyrum bihariense), o orhidee din specia Cephalanthera longifolia sau Mâna Maicii Domnului (Dactylorhiza maculata)[9].

Se spune că, acum mai bine de cinci secole, s-a ctitorit aici, de către monahi români, ruși și greci, un mic schit de lemn, cunoscut sub numele de Sihăstria din poiana Voronei. Numele pare a veni de la o floare care creștea prin preajmă sau de la termenul slav bopona, care în traducere înseamnă cioară. În timp, s-au construit aici cele trei biserici ale mănăstirii. Una dintre ele este Adormirea Maicii Domnului, sfințită în 1803, cu o catapeteasmă sculptată în lemn de tisă și pictată în stil neoclasic. Cea de-a doua, Nașterea Maicii Domnului, ridicată în piatră, la 1835 de hatmanul Ilie Jora și familia acestuia, păstrează astăzi fragmente din sfintele moaște ale SF. Nicolae și ale Cuvioșilor Mucenici din Mănăstirea Sf. Sava. Cea de-a treia, ridicată în cimitirul mănăstirii 1836 de arhimandritul Rafail, o construcție în plan triconc cu turlă deasupra pridvorului, are hramul Sf. Nicolae.
Mănăstirea găzduiește un bogat patrimoniu de carte veche, icoane și obiecte de cult .Este un loc de plerinaj bine cunoscut , într-un cadru natural de poveste.
La 3 Km sud-est de mănăstirea Vorona se află schitul de călugari Sihăstria Voronei, lăcaș situat în mijlocul unei păduri de stejari, fagi, ulmi și frasini . Construit între 1830 – 1868, sub îndrumarea starețului Rafail, biserica păstrează pictura originală și o catapeteasmă măiestrit lucrată.

Localitatea: Vorona
Coordonate GPS: 47.561341, 26.649062
Harta
loading