Rezervația forestieră Pădurea Ciornohal

Rezervația forestieră Pădurea Ciornohal are o suprafață de 76,50 ha și reprezintă o zonă cu pădure de foioase constituită în mare parte din stejar (Quercus robur) şi carpen (Carpinus betulus). Este considerată stațiunea cea mai nordică unde vegetează un arbust mare, cunoscut sub denumirea de scumpie, ce aparține speciei Cotinus coggygria.

La nivelul ierburilor sunt întâlnite elemente (de stepă) sudice și continentale, printre care și specii floristice rare de rușcuță de primăvară (Adonis vernalis), centaurea din specia Centaurea orientallis, veronică din specia Veronica spicata, piciorul cocoșului (Ranunculus repens L.), rodul pământului (Arum orientale), inul galben (Linum flavum).

 

Localitatea: Călărași
Coordonate GPS: 47.624021, 27.232726
Harta
loading