Casa Moscovici

Casa Moscovici a fost construită înainte de anul 1872 și refăcută după 1888 de bancherul evreu Boris Moscovici, cel care i-a dat și actuala „arhitectură eclectică de factură baroc-palladian”.

În prezent, Casa Moscovici este în proprietatea S.C. Nord Proiect Botoșani, iar la parter funcționează 3 secții ale Bibliotecii Județene Mihai Eminescu.

Familia Moscovici fiind mai mult timp plecată a decis să vândă clădirea, ulterior aceasta fiind achiziţionată de Camera de Comerţ, instituţie care a folosit-o între cele două războaie mondiale. La parterul clădirii a funcţionat în 1888 şi o librărie, iar între cele două războaie a avut sediul acolo şi Garda de Fier. În februarie 1941, la parterul Palatului Camerei s-a cedat o cameră, unde a funcţionat sediul Ajutorului legionar. În Procesul Verbal de Inspecţie din 21 – 24 octombrie 1943, referitor la Palatul Camerei, acesta era văzut ca fiind Cea mai frumoasă, încăpătoare şi mai monumentală Cameră de Comerţ din Regiune. La 1 Mai 1944, Consiliul de Administraţie a închiriat trei camere pentru Serviciul Sanitar al oraşului, două apartamente pentru Circumscripţia III Poliţie, iar la etaj pentru Instanţa Specială de Judecată, Tribunalul”. Până la urmă, clădirea a fost destinată Bibliotecii Judeţene Botoşani fiind înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice din anul 2010.

loading