Casa Garabet- Ciomac

Casa Garabet Ciomac a fost ridicată în anul 1892 și este una dintre clădirile reprezentative ale Botoșanilor. Arhitectura este una eclectică, de tradiție clasicistă.
Garabet Ciomac a fost unul dintre cei mai importanți negustori armeni din Botoșanii secolului XIX, mare moșier și negustor de vite.

Pe frontispiciul clădirii sunt trecute inițialele proprietarului G. K. C. – Garabet Kricor Ciomac și anul construirii clădirii.

loading