Primăria municipiului Botoșani

Edificiul pe care îl vedem astăzi a fost construit la sfârşitul secolului XVIII în stil eclectic de influenţă germană. La mijlocul secolului XIX clădirea a adăpostit sediul Tribunalului. Însuşi Mihai Eminescu a lucrat aici pentru o scurtă perioadă ca angajat al Tribunalului în calitate de copist, în perioada octombrie 1864 – martie 1865.

Monument de arhitectură laică, construit de Enache Codrescu în jurul anului 1800 în mahalaua Vărbierilor în stil neoclasic . Casa este cumpărată la 5 decembrie 1842 de hatmanul Anastasie Başotă pentru suma de 40.000 de lei. În anul 1850 domnitorul Grigore Ghica, vizitând Botoşanii, şi văzând că în acest oraş se află lipsă de o casă pentru încăperea instituţiilor administrative şi alte autorităţi, cumpără casa cu suma de 2.000 de galbeni şi o dăruieşte oraşului Botoşani.

În luna octombrie 1864, când Mihai Eminescu se angajează în funcţia de copist la tribunal, în această clădire îşi aveau sediul mai multe instituţii ale oraşului Botoşani: Prefectura, Tribunalul Judeţean, Municipalitatea, Poliţia şi Comanda de Pompieri.

Clădirea a fost restaurată pentru prima dată între anii 1900-1914. Arhitectura renovată, păstrează şi azi tipul de casă boierească ataşat străvechilor modele de conace din sec. XVII- XVIII cu parter înalt şi portic cu arcade în faţa intrării principale, destinat trecerii trăsurilor.

În anul 2008 au fost declanşate ample lucrări de renovare cu refacerea structurii de rezistenţă a clădirii recunoscute ca un adevărat simbol al municipiului Botoşani.

loading