Biserica de lemn din Cervicești

Biserica de lemn construită în anul 1787 (Cod L.M.I./2004 – BT-II-m-B-01954). Construcţie de lemn în formă treflată, cu un pridvor alipit în partea de sud, deschis, susţinut pe şapte stâlpi de lemn care susţin învelitoarea, cu pronaos, naos și altar. Între pronaos şi naos este un perete despărţitor prevăzut cu trei uşi de acces. Pe pronaos, naos şi altar există câte o cupolă. În afară, există o clopotniţă din lemn. Deasupra uşii de la intrarea în pridvor este o inscripţie indescifrabilă.

loading