Biserica din bârne, cu Hramul ,,Adormirea Maicii Domnului’’, satul Hilișeu – Crișan

Biserica din bârne, cu Hramul ,,Adormirea Maicii Domnului’’, satul Hilișeu – Crișan, comuna Hilișeu Horia este una dintre capodoperele arhitecturale ale României. Biserica din satul Corjăuți, parohia Hilișeu-Crișan a fost construită în anul 1813.

Ca formă arhitecturală această biserică face parte din tipul bisericilor de lemn moldovenești, construcții făcute din fugă în epoca decadenței. Acoperișul este în formă de șarpantă. Pridvorul de formă pătrată cu latura de 4,70 m, iluminat de o singură fereastră în partea de apus, despărțit de restul bisericii printr-un perete de scândură cu o deschidere arcuită. Naosul are formă pătrată cu latura de 6 m, iluminat de trei ferestre, două spre sud și una spre nord, de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 60/30 cm. Bolta naosului are formă de sabie întoarsă și căptușită cu scânduri ca și pereții interiori ai bisericii. Altarul are forma semicirculară cu raza de 5m despărțit de naos prin catapeteasmă și înălțat cu o treaptă, iar în partea de răsărit prevăzut cu o fereastră de aceeași formă și dimensiuni ca și cea din naos. Biserica este în general lipsită de elemente decorative. Nu se cunoaște numele arhitectului care a făcut planul acestei construcții. Scheletul catapetesmei este din lemn de tei, făcut pentru trei rânduri de icoane și portal. Catapeteasma este făcută înainte de anul 1800 și se presupune că este de aceeași vechime cu biserica. Icoanele de pe catapeteasmă sunt făcute din lemn de tei, pictate în stil bizantin, corect executate și bine conservate. Nu se cunoaște numele pictorului care a executat aceste picturi. Toate icoanele sunt încadrate în rame simple și poleite. Ușile împărătești sunt sculptate în frunze și ramuri poleite.Turnul clopotniţă şi zidul exterior, construite pe la 1859, de Ana Curt, reprezintă o operă de artă în sine.

             Zidul de incintă este decorat cu 13 statuete, reprezentându-i pe cei 12 apostoli şi pe Iisus Hristos, sculptate în stil baroc. Iisus, binecuvântând cu o mână şi ţinând în cealaltă mână globul pământesc, este aşezat deasupra porţii de intrare în clopotniţă, fiind încadrat de siluetele a doi îngeri. Ceea ce frapează este dimensiunea statuilor, sculptate cât un stat de om.

loading