Maria Zoițanu și Aurica Cojocariu- sat Mihai Viteazu, com. Ungureni (Ind. casnică, ouă încondeiate)

Aurica Cojocariu – TEZAUR UMAN VIU în domeniul de activitate a prelucrării fibrelor și firelor textile: in, cânepă, bumbac, lână pentru că îndeplinește toate calitățile de păstrător și promotor al artei populare, totodată aflându-se printre cei câțiva oameni care își precupețesc forțele ca să mențină între generații această continuitate în arta țesutului.

A crescut într-o familie de oameni tradiționali, dar cu o atenție deosebită în ceea ce privea rânduiala. Așa se explică și faptul că Aurica COJOCARIU, copil fiind s-a aplecat spre prelucrarea fibrelor și firelor textile, îndeletnicire de bază a acelor vremuri, împletind atât de bine utilul cu plăcutul, fiind preocuparea mamei dumneaei, și unul dintre modelele, exemplele pe care copila din vremurile îndepărtate le avea. Lucrează în două și în patru ițe făcând macaturi, ștergare, brâie, etc., reușind să creeze, să revalorizeze acea zestre primită de la strămoși, față de care se simte obligată să o transmită urmașilor prin însăși exemplul personal.

Țin să menționez, înainte de orice, că Aurica COJOCARIU valorifică din toate punctele de vedere autenticul, meșteșug moștenit din fragedă copilărie, așa cum am amintit mai sus, de la mama, care, după dumneaei va fi dus mai departe de nurori,de generația în creștere, de nepoatele acesteia care apreciază munca bunicii, cât și de o parte dintre ucenicii care au văzut-o la diferite târguri ale meșterilor sau pe anumite posturi de televiziune.
În zona Botoșani, materia primă de bază folosită atât pentru confecționarea pieselor de îmbrăcăminte, cât și pentru textilele de interior a fost lână, despre care Aurica COJOCARIU nu doar că ne vorbește, ci ne demonstrează ce înseamnă cu adevărat prelucrarea lânii și vopsirea prin coloritul vegetal, discret, în nuanțe calde, contribuind în mare măsură la valoarea lăicerelor și scoarțelor de Botoșani, scoarțe pe care Aurica COJOCARIU le lasă moștenire celor care rămân în urma ei.

Tot ceea ce țese Aurica COJOCARIU reprezintă un alfabet decorativ și simbolic, începând de la cele mai simple motive: vrâstele, scaune, pături, denumiri des utilizate în zona Ungurenilor, mergând spre cele mai complexe – motive geometrice: zig – zag, pătrat, romb; motive vegetale, motive avimorfe, motive zoomorfe, motive antropomorfe. Aceste forme simbolice prezente pe țesături, pe scoarțe, pe elementele portului popular, se dovedesc a fi rezultate ale experienței trăirii în lume.

Prin Aurica COJOCARIU legătura dintre generații încă este vie datorită acestei țesături a continuității. Consider că trebuie să o apreciem și să îi recunoaștem meritul pentru că nu dă uitării trecutul neamului nostru.

Aurica Cojocariu și Maria Zoițanu, două meștere populare din Mihai Viteazu, comuna Ungureni care împreună au început să organizeze șezători și diferite activități culturale, ce au rolul de a promova și valorifica cultura tradițională botoșăneană.     

Maria Zoițanu-  Iubitorii de artă tradiţională o întâlnesc la târgurile şi festivalurile dedicate meşterilor populari, fie de la Botoşani fie în judeţele Moldovei, de la Iaşi la Galaţi, Neamţ.
Maria Zoițanu este un personaj exponențial al culturii tradiționale în zona Ungureniului. Fostă profesoară de română, pensionară de câțiva ani, ea este dedicată total salvării de la dispariție a tezaurului cultural țărănesc din comuna natală. A descoperit vatra de țesătoare și unicitatea expresiei artei populare din satul Mihai Viteazul. A reușit să strângă câteva sătence care încă mai lucrează la război de țesut, la suveică și stative și împreună s-au transformat într-o adevărată „ambulanță“ a patrimoniului folcloric din zonă.

Ele au salvat de la distrugere cămăși foarte vechi, utilaje folosite la țesut sau de pregătit lâna, cufere, ștergare, lăicere și tot ceea ce era de valoare

Date de contact:

Aurica Cojocariu

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100071482505081

Tel.: 0760.743.923       

Maria Zoițanu

Tel.: 0765.863.128

loading