Timofciuc Petrică- Botoșani (împletituri pănuși și mărțișoare)

Timofciuc Petrică din Botoșani, vorbește despre mărțișoarele din pănuși de porumb, prin metoda de împletire cu acul, amintindu-și de copilărie, de bunicii care adunau aceste pănuși când era sezonul lor și tot în amintire i-a rămas momentul în care se intra în clasa a V-a, iar la lucru manual se lucra pănușul de porumb. Pănușa este considerată un material lemnos și se poate obține orice formă, având fibra în lung.Un alt secret este colorarea pănușilor unde se folosesc materiale vegetale (coajă de ceapă, sfeclă roșie, ceaiuri, etc.). Domnul Petrică are mărțișoare din pănuși în formă de inimioare, în formă de fluture, de flori, etc. Pe lângă aceste mărțișoare din pănuși întâlnim și mărțișoarele din lemn, pictate în ulei cu motive specifice primăverii: ghiocelul, trifoi cu trei foi, buburuza, coșarul, etc.

Pănușa  de  porumb – un material ieftin, ușor de procurat, din care înaintașii noștri realizau diferite obiecte de uz casnic și gospodăresc, precum și diferite obiecte de decor, unele cu o anumită încărcătură spirituală!

Date de contact:

Tel.: 0731.381.931

Facebook: https://www.facebook.com/petrica.timofciuc

Instagram: https://www.instagram.com/petricatimofciuc/?fbclid=IwAR3YGzXIot_ELbaaJYoFgpPPI9plPQjyLEtzYX_RKkcq82jDILx4GkV3wrc

Blog: https://peterdedal.blogspot.com/?fbclid=IwAR2MUDmB-VLgWz6NgfDW_3CiwQDFIBgNRlzB0Wp8FiwGs5lJ1IHjvtdk62Y E-mail: peterdedal@gmail.com
peterdedal@yahoo.com

Alexa Condratov Lidia și Alexa Condratov Marcel- Botoșani (macrame, noduri, păpuși, pictură, tablouri, icoane)

Cusut tradțional, macrame, (noduri), păpuși, pictură, tablouri, icoane

Marcel Alexa Condratov este un pictor care, cu ajutorul pensulei și al paletei de culori, arhivează în picturile sale amprenta clară a interacțiunii cu viața rurală tradițională și orașul natal. Cei doi soți colaborează neîncetat, preocuparea soției sale, Lidia, fiind organizarea expozițiilor soțului și aranjarea la naturile statice. Lidia Alexa Condratov  se ocupă și de meșteșugul confecționării mărțișoarelor.

Date de contact:

Telefon: 0742.217.481 sau 0749.376.377

Eusebiu Iacinschi – Botoșani (ceramică Kuty)

Eusebiu Iacinschi, fiul Soniei Iacinschi este un cunoscut meșter popular, renumit pentru realizarea cu înaltă măiestrie a ceramicii de tip Kuty care datează din perioada Evului Mediu (secolul XIII). 

Una dintre cele mai atractive tehnici din domeniul olăritului din România, ceramica de tip Kuty, supravieţuieşte datorită pasiunii unei familii din Botoşani. Atelierul de ceramică al familiei Iacinschi este singurul din judeţul Botoşani şi al doilea din România, după cel de la Rădăuţi – Suceava, care produce farfurii, căni, sfeşnice, căniţe, castroane, străchini sau obiecte de decor realizate manual după o tehnică practicată începând din secolul al XIV-lea.

Atelierul aparţine lui Eusebiu, meşteşugar care stăpânește arta decorativă şi care s-a impus la nivel naţional şi internaţional, conform Agerpres. Lucrările lui – cu motive decorative unice, zoomorfe si avimorfe, realizate în culorile verde, galben şi brun, au fost valorificate atât în România, cât şi în Franţa, Italia, Israel sau Ungaria. 

Arta ceramicii de tip „Kuty”, este un proces complex, care presupune parcurgerea mai multor etape, și anume:

1. Prelucrarea lutului

2. Modelarea argilei – formarea vaselor

3. Uscarea/Zvântarea

4. Angobarea

5. Zgrafitarea

6. Arderea

7. Colorarea

8. Smălțuirea

9. Arderea

Date de contact:

Site: https://kutyceramics.aaz.ro/

E-mail: eusebiuiacinschi@yahoo.com

Facebook: https://www.facebook.com/www.kutyceramics.ro/

Adresa: Str. Miorița nr. 10, Botoșani 710012

Tel. 0740.183.272     

Podul de piatră Coșula din perioada domniei lui Ștefan cel Mare

Podul medieval din satul Coșula este un pod de piatră peste râul Miletin, construit în secolul al XVIII-lea. Primul pod de piatră a fost construit în anul 1503, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, iar actualul pod de piatră a fost construit în secolul al XVIII-lea, odată cu stabilirea călugărilor greci la Mănăstirea Coșula.

Biserica Sf. Nicolae Domnesc- Dorohoi

În anul 1495 binecredinciosul Voievod Sfefan cel Mare și Sfânt ctitoreşte în Dorohoi biserica cu hramul  Sfântul Nicolae Domnesc, sfințită la data de 18 octombrie 1495. Această biserica reprezintă cel mai vechi monument istoric din zonă  şi principalul obiectiv turistic pentru vizitatorii din ţară şi din străinătate.

Pisania slavonă din dreapta uşii de la intreare, menţionează : ,,Binecinstitorul şi de Hristos iubitorul Io Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a zidit acest hram întru numele celui între sfinţi, părintele nostru, arhiereul şi făcătorul de minuni Nicolae; şi s-a săvârşit în anul 7003, luna octombrie 18, iar al domniei lui al 39-lea curgător.

Biserica a fost restaurată de câteva ori între anii 1896-1921 şi îşi păstrează în întregime formele originale, înfăţişându-se ca un monument bogat decorat, ce încântă privirile. A fost construită în plan triconic, cu turlă pe pronaus şi acoperiş fragmentat, având supralărgit pronaosul faţă de naos. Este construită din gresie cenuşie, uşor cioplită, iar colţurile şi contraforturile din piatră de talie.

Turla se sprijină pe o bază dublă, prima este octogonală iar a doua stelată, cu opt vârfuri. Discurile sunt smălţuite şi colorate în nuanţe de galben şi verde şi sunt ornamentate cu motive fantastice din fiziolog, motive geometrice sau stema ţării.

Intrarea în biserică se face printr-un portal în formă de arc frânt cu muluri cilindrice şi uniforme ce pornesc de pe mici baze diferit ornate. Deasupra uşii se află firida destinată icoanei hramului. În vechime ușa a fost pe partea vestică, în momentul restaurării descoperindu-se acest lucru și mutată ulterior în locul unde este în prezent.

Interiorul bisericii se compune din  naos, pronaos  şi altar. Pronaosul este despărţit de naos printr-un perete prevăzut cu o uşă îngustă de la care chenarul a dispăut. Este singura biserică dintre ctitoriile orăşeneşti la care se mai păstrează zidul dintre naos şi pronaos. Pronaosul este boltit cu o calotă sferică sprijinită pe patru arcuri, două longitudinale şi două mai late, transversale. La cele  două extremităţi ale absidei altarului se găsesc diaconicul şi proscomidiarul săpate în zid, ambele prevăzute cu câte o fereastră orintată spre răsărit.

Pictura mai păstrează unele fresce de o excepţională valoare artistică. A fost atribuită fie epocii lui Ştefan cel Mare fie celei lui Petre Rareş. Din pictura naosului reţine atenţia în primul rând tabloul votiv în care figurează Ştefan, Doamna Maria, Bogdan, Ştefen cel Tânăr, şi fratele său Petru. Trebuie reliefat că la Dorohoi se află singurul caz din Moldova când tabloul votiv este prelungit şi pe peretele sudic; Iisus este pictat pe acest perete şi nu pe cel vestic, ca de obicei, iar ctitorul cu familia sa se află pe peretele vestic având privirile îndreptate de la dreapta la stânga.

Frescele impresionează prin compoziţia plină de dramatism a subiectelor religioase, remarcându-se  ,,ciclul patimilor”, deosebit de valoros din punct de vedere artistic : friza cu Patimile lui Iisus şi Rugăciunea de pe Muntele MăslinilorSărutul lui Iuda şi Lepădarea lui Petru de pe peretele sudic, Iisus la Ana şi Caiafa, remarcabile prin calităţile portretelor; Iuda spânzurat de un copac şi Cortegiul spre Golgota, exprimă momente pline de dramatism; Răstignirea se remarcă cel mai mult.

În pictura bisericii Sfântul Nicolae din Dorohoi unele elemente ale Renaşterii italiene se adaptează perfect programului iconografic moldovenesc şi înviorează compoziţiile prin mişcare şi dramatism prevestind unele din calităţile de bată ale picturii din epoca lui Petru Rareş.

Conform aceleiaşi viziuni estetice, pe bolta altarului este reprezentată Fecioara cu Pruncul pe tron însoţită de arhangheli, apoi în axul estic Mielul mistic, iar printre scenele centrale ale încăperii se descifrează Împărtăşania Apostolilor, Cina cea de Taină, şi Pogorârea la iad. Registrul de la bază încheie cu Rugăciunea Sfinţilor Ierarhi programul decorativ al absidei altarului.

Catapeteasma a fost refăcută în 1795, iar clopotniţa actuală, din cărămidă, a fost construită în 1871. Terenul din jurul bisericii a servit ca cimitir până în 1890. Cu prilejul aniversării a 400 de ani de la sfinţire ( 1894) şi comemorării a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare ( 1904), biserica a fost renovată total ( acoperirea cu tablă, repararea zidăriei, spălarea picturii etc.). Pentru obţinerea fondurilor necesare au intervenit V.A. Urechia, D.Sturdza, Iosif Naniescu –mitropolitul Moldovei.

În zilele de 21-22 noiembrie 1995 s-au sărbătorit 500 de ani de la existenţa acestui monument istoric. Evenimentul a fost  marcat prin prezenţa episcopului Gherasim Putneanu.

Din 1999  biserica este păstorită de părintele Stelian Ciurciun care, în urma numeroaselor intervenţii, a primit avizul favorabil al Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru începerea lucrărilor de consolidare- restaurare. În noiembrie 2003 s-au început propriu-zis lucrările de restaurare, astfel: s-a consolidat turla şi partea superioară a bisericii, s-a finalizat refacerea structurii lemnoase şi învelirea cu tablă de cupru a întregii bisereici; s-au refăcut tencuielile exterioare şi s-a consolidat temelia. De asemenea, în interior biserica s-a pavat cu cărămidă de epocă,   s-au făcut lucrări de amenajare pe verticală e exteriorului, s-a refăcut soclul bisericii şi canalele de ventilaţie. In prezent există aprobare pentru restaurarea picturii şi a catapetesmei din lemn, urmând a se obține fondurile necesare pentru demnararea acestor lucrări.

Sursa foto și text: https://sfnicolaed.mmb.ro/

Mănăstirea Sfântul Nicolae Popăuți

Mănăstirea Sfântul Nicolae Popăuți a fost ctitorită de Ștefan cel Mare în 1496. Monumentul este reprezentativ pentru „stilul moldovenesc” (o îmbinare de elemente bizantice şi gotice) ce s-a cristalizat sub patronajul marelui domn. Din fresca originanlă fac parte registrul care ilustrează ciclul Patimilor Mântuitorului, desfăşurat pe absidele naosului şi anumite scene din altar. O bună parte din pictura interioară datează din secolul al XVI-lea. După 1752 a fost renovată de Constantin Racoviţă, care a transformat-o apoi în mănăstire de de călugări greci, închinată Patriarhiei de Antiohia. Dintre clădirile din incintă s-au păstrat doar turnul de strajă, înalt de 17 m, amplasat la nord de biserică (şi transformat între timp în clopotniţă) şi un vechi beci de piatră.

Casa Memorială „George Enescu” Liveni

Imaginea artistului este întregită de piesele expuse în Casa Memorială ce-i poartă numele, de la Liveni, la 15 km. de Dorohoi. Sunt expuse aici obiecte care ţin de copilăria artistului – pianul, o vioara jucărie, trusa de culori pentru desen, un Moş Crăciun – jucărie şi mai multe desene făcute de copilul George Enescu. Li se adaugă fotografii originale ale părinţilor, ale casei de la Cracalia, acte de proprietate aparţinând lui Costache Enescu, precum şi partituri muzicale din anii tinereţii ai artistului şi nu în ultimul rând fotografii care-l prezintă pe marele artist în compania unor mari muzicieni ai timpului, în ţară şi în diverse capitale ale Europei.

„Mă trag din părinţi români şi m-am născut la Liveni, judeţul Dorohoi, în inima Moldovei… Locuiam într-o casă mică cu pridvor de lemn vopsit, unde se uscau funiile de ceapă la soare. Şi acum mai văd ţăranii, în cămăşi albe, cu ilice albastre, cum cântau în asfinţit…

… Aceasta este cu adevărat ţara mea, iar imaginea ei am dus-o cu mine”

Astfel se mărturisea George Enescu în memoriile sale, plecat de pe aceste meleaguri, avea să cucerească lumea cu farmecul cântecului său, a viorii sale, a baghetei sale dirijorale.

Casa mică cu pridvor de lemn vopsit, refăcută, găzduieşte din 1968 un muzeu care prezintă atmosfera copilăriei lui George Enescu.

Mobilier aparţinând părinţilor, scoarţe moldoveneşti, atinse de patima vremii, cuptorul pe care s-a născut genialul muzician, fotografii de familie şi nu în ultimul rând obiecte care i-au aparţinut, redau trecerea pe aici a celui care începând cu vârsta de 5 ani şi până la sfârşitul vieţii, urma sa uimească mereu lumea.

Locația: Liveni, com. George Enescu, Dorohoi, jud. Botoşani

Telefon: 0231.514.199

Program: Marți- Duminică, orele 09:00- 17:00

Site: https://muzeu.btlife.ro/sectii/muzeul-memorial-george-enescu-dorohoi-2

Facebook: https://www.facebook.com/casageorgeenesculiveni

Text: site Muzeul Județean

Muzeul Memorial „George Enescu”

Muzeul „George Enescu” din Dorohoi, amenajat în casa  cumpărată în anul 1910 de Costache Enescu, tatăl compozitorului, inaugurat în anul 1957 şi reorganizat recent, expune obiecte şi documente de mare valoare legate de viaţa şi activitatea marelui muzician. Fotografii originale din anii copilăriei petrecute la Liveni şi Cracalia, fotografii ale părinţilor – Costache şi Maria Enescu, scrisori originale, obiecte personale – pianul, mai multe viori şi bagheta, ochelarii, un costum de concert, programe de concert – sunt câteva dintre piesele de rezistenţă ale muzeului.

O casă în stil moldovenesc, construită pe la 1881, casă în care până la 1919 (anul morţii) a locuit Costache Enescu, tatăl muzicianului, adăposteşte astăzi Muzeul Memorial „George Enescu” din Dorohoi.

Enescu a păstrat-o, venind adeseori la Dorohoi unde găsea locul potrivit pentru odihnă şi creaţie. În camera sa de lucru care se păstrează şi astăzi, George Enescu a scris Cvartetul de coarde op. 30, Simfonia a 3-a. Aici îşi simţea sporite capacităţile sale creatoare: „O lună de zile pe an trebuie sa vin să calc pe pământul ţării mele.”

După moartea maestrului, un grup de intelectuali din Dorohoi în frunte cu profesorul de desen Constantin Radinschi, ale cărui lucrări sunt expuse în muzeu, au reuşit să o transforme în muzeu la doi ani de la moartea lui George Enescu (1957).

Pornind de la un număr de 116 obiecte, colecţia s-a îmbogăţit în timp ajungând  astăzi la 1200: obiecte originale de mobilier şi îmbrăcăminte, fotografii, fotocopii, afişe şi programe concert, lucrări de pictură, grafică, peniţă, sculptură, manuscrise muzicale, corespondenţă, toate oferind preţioase informaţii asupra vieţii şi activităţii Maestrului, în special evenimente din viaţa sa legate de aceste meleaguri. Muzeul memorial George Enescu Dorohoi a fost reorganizat în 2005, anul în care am comemorat 50 de ani de la moartea muzicianului. Începând din acest an aici funcţionează un salon muzical, locul unde periodic au loc concerte, recitaluri, amintind de vremurile în care însuşi Enescu exersa, compunea, cânta în casa din strada ce astăzi îi poartă numele.

Locația: Str. George Enescu, nr. 81, Dorohoi

Telefon: 0231.615.450

Program: Marți- Duminică, orele 09:00- 17:00

Site: https://muzeu.btlife.ro/sectii/muzeul-memorial-george-enescu-dorohoi

Facebook: https://www.facebook.com/Muzeul-Memorial-George-Enescu-Dorohoi-278899488889275

E-mail: enescu@muzeubt.ro

Text: site Muzeul Județean